ІТ-аудит

Компанія EVERTECH виробляє аудит ІТ інфраструктури – здійснює комплекс заходів з обстеження, інвентаризації та аналізу всієї інформаційної системи підприємства клієнта, а також проводить оцінку інфраструктури на відповідність вимогам компанії, а також необхідності та можливості модернізації. Основним об’єктом аудиту є перевірка системи на продуктивність, надійність і безпеку, в тому числі організація захисту від несанкціонованого доступу і антивірусний захист.

В результаті ІТ-аудиту клієнт отримує звіт про ефективність існуючої ІТ інфраструктури та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, а також по необхідної модернізації обладнання та ІТ інфраструктури в цілому.

Звіт про ІТ-аудит стане основою для вжиття запобіжних заходів зі скорочення числа аварійних і позапланових ремонтів, часу простою обладнання. Грунтуючись на реальних оцінках технічного стану, клієнт отримає можливість планування замін комплектуючих, технічного обслуговування і ремонтів виходячи з фактичних реалій – поточного і прогнозованого стану обладнання, умов експлуатації,

ІТ-аудит -необхідний етап для укладення договору на ІТ аутсорсинг, так як аудит дозволяє оптимально розрахувати вартість обслуговування і скласти план розвитку інформаційної системи підприємства клієнта на кілька років вперед.

Аудит обладнання:

  1. Обстеження і аналіз стану робочих місць та оргтехніки;
  2. Обстеження і аналіз стану серверів і систем зберігання даних;
  3. Обстеження та аналіз стану активного мережевого обладнання та СКС;
  4. Обстеження і аналіз систем безперебійного живлення.

Аудит програмного забезпечення:

  1. Обстеження і аналіз програмного забезпечення, встановленого на робочих місцях співробітників і серверах компанії;
  2. Обстеження і аналіз корпоративних систем комунікацій;
  3. Перевірка програмного забезпечення на наявність ліцензій, прав на його використання, відповідність кількості ліцензій і встановлених програм

Аудит систем безпеки:

  1. Обстеження систем інформаційної безпеки і аналіз можливих шляхів доступу до інформації компанії
  2. Обстеження і аналіз міжмережевих налаштувань безпеки;
  3. Перевірка роботи антивірусного захисту і антиспам захисту електронної пошти